“Η σχέση δικηγόρου – εντολέα είναι πρωτίστως σχέση εμπιστοσύνης.”

Γι΄ αυτό το δικηγορικό γραφείο μας εξειδικεύεται σε ευρύ πεδίο νομικής ύλης, φιλοδοξώντας να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε εντολέα μας ξεχωριστά, σε όποιον τομέα δικαίου και αν ανάγονται. Το δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών μας (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, λογιστών) μας επιτρέπει να προσφέρουμε ενημερωμένες και πλήρεις υπηρεσίες και να μένουμε ενημερωμένοι στα ζητήματα αιχμής.

Εργατικό Δίκαιο

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

Συνδικαλιστικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Δίαυλος υποβολής αναφορών μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing)

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ