Δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΣτΕ που αφορά την επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και επιδομάτων αδείας μετά τον Μάιο του 2016.

Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από προδικαστικό ερώτημα του Πρωτοδικείου Αθηνών (υπ’ αρ. 8898/2021 απόφαση) που οδήγησε στην δίκη ενώπιον του ΣτΕ της 4-4-2022.

Πρόκειται για την υπ’ αρ. 1342/2023 απόφαση της 7μελούς σύνθεσης του ΣτΕ, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στις 31/7/2023.

Το ΣτΕ κρίνει ότι τα δώρα και επιδόματα δεν επανέρχονται μετά το Μάιο του 2016, καθώς οι νόμοι που τα προέβλεπαν δεν αναβιώνουν, αφού έχει στο μεταξύ δημοσιευθεί ο ν. 4387/2016, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνει αντίστοιχη πρόβλεψη.

Μάλιστα, σύμφωνα με την περίληψη της απόφασης, ο ν. 4387/2016 (όπως ήδη έκρινε το Σ.τ.Ε. 1890 -1891/2019 Ολομ.), υιοθέτησε, θεμιτώς από συνταγματική άποψη, τις περικοπές που είχαν προβλεφθεί με τους ν. 4051/2012 και 4093/2012, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι περικοπές, με την περ. 3 της υποπαρ. ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ του άρ. πρώτου του ν. 4093/2012, των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας.

Κατ’ ακολουθία, σύμφωνα με το ΣτΕ η μη πρόβλεψη καταβολής των περικοπέντων με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στα πλαίσια του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του ν. 4387/2016 επανυπολογισμού των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων δεν παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, της ισότητας στα δημόσια βάρη, της αναλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, το συνταγματικό δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς επίσης και το δικαίωμα των συνταξιούχων αυτών στην περιουσία τους κατά το άρ. 1 του Π.Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α., καθόσον μάλιστα από τις ανωτέρω διατάξεις δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα σε σύνταξη ορισμένου ύψους, η εν προκειμένω δε σχετική επιλογή του νομοθέτη για μη καταβολή των παροχών αυτών δικαιολογείται από λόγους γενικού συμφέροντος, στους οποίους περιλαμβάνεται η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.

Το αρνητικό αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, την οποία ανέμεναν οι συνταξιούχοι επί 15 μήνες, ήταν δυστυχώς προδιαγεγραμμένο.

Όπως ενημερώναμε όσους επικοινωνούσαν με το γραφείο μας προκειμένου να προβούν στην άσκηση σχετικών αγωγών, παρά το ότι με καθαρά νομικά κριτήρια οι αγωγές θα έπρεπε να ευδοκιμήσουν, η συγκυρία ήταν απολύτως αρνητική. Η εμπειρία των τελευταίων τουλάχιστον 10 ετών έχει αποδείξει ότι, δυστυχώς, πολλές φορές οι δικαστικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται με αμιγώς νομικά κριτήρια αλλά κατά βάση συμπλέουν προς πολιτικές επιταγές. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κατά τα όσα μας έχει συνηθίσει, ούτε και τώρα ανέτρεψε τους κυβερνητικούς οικονομικούς σχεδιασμούς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε. Όσες διεκδικήσεις περικοπών έχουν ήδη γίνει και όσες με βεβαιότητα πρόκειται να γίνουν, είναι και πρέπει να είναι αντικείμενο διεκδικήσεων, τόσο νομικών, όσο – και κυρίως – κοινωνικών.

Την περίληψη της απόφασης του ΣτΕ μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/apofaseis?contentID=DECISION-TEMPLATE1690805384595&_afrLoop=16040436669395713#!%40%40%3F_afrLoop%3D16040436669395713%26centerWidth%3D65%2525%26contentID%3DDECISION-TEMPLATE1690805384595%26leftWidth%3D0%2525%26rigthWidth%3D35%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3Dj4lh67dzg_310

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 Brofa & Partners Developed by Sugarweb

logo-footer