Πολλοί συνταξιούχοι ρωτούν σχετικά με τις νέες δικαστικές εξελίξεις για τις περικοπές των συντάξεων καθώς και τί μπορούν να κάνουν, αν μπορούν να κάνουν αγωγές και τί προθεσμία έχουν.

Επιγραμματικά οι εξελίξεις είναι οι εξής:

 1. Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 1477/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά συνταξιούχους δημοσίου τομέα, η οποία είπε αποφάσισε ότι:
 • Η παρακράτηση της ΕΑΣ είναι αντισυνταγματική έως τις 31.12.2018. Την αντισυνταγματικότητα είχε κρίνει ήδη η Ολομέλεια του ίδιου δικαστηρίου (244/2017ΟλΕλΣυν). Το καινούριο είναι ότι η νέα απόφαση οριοθετεί την αντισυνταγματικότητα και κρίνει ότι η παρακράτηση της ΕΑΣ υπέρ ΑΚΑΓΕ, είναι συνταγματική από 1.1.2019 και μετά.
 • Όπως είναι γνωστό, η ΕΑΣ έχει κριθεί συνταγματική για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με τις αποφάσεις Ολομέλειας του ΣτΕ για όλο το διάστημα επιβολής της. Έχουμε επομένως αντίθετη νομολογία ανωτάτων δικαστηρίων για το ίδιο ζήτημα, από την έναρξη επιβολής της ΕΑΣ έως 31.12.2018.
 1. Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 1389/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αφορά συνταξιούχους δημοσίου τομέα), η οποία έκρινε ότι:
 • Η κατάργηση των δώρων εορτών (Πάσχα – Χριστουγέννων) και του επιδόματος αδείας που έγινε με τον ν. 4093/2012, είναι συνταγματική.
 • Όπως είναι γνωστό, για τους συνταξιούχους ιδιωτικού τομέα, το ΣτΕ έχει κρίνει αντισυνταγματική την περικοπή δώρων – επιδομάτων για το διάστημα 10.06.2015 – 12.05.2016 (11μηνο) τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη. Για το ίδιο θέμα αναμένεται η δημοσίευση νέας απόφασης Ολομέλειας του ΣτΕ μετά την πιλοτική δίκη που έγινε στις 10.1.2020. Έχουμε επομένως αντίθετη νομολογία ανωτάτων δικαστηρίων και στην περίπτωση των δώρων – επιδομάτων.
 1. Δημοσιεύθηκε η (προδικαστική) υπ’ αρ. 8898/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία θέτει ερώτημα προς το ΣτΕ, για το οποίο θα ακολουθηθεί η διαδικασία της πιλοτικής δίκης, σχετικά με το αν οι παλιές διατάξεις που προέβλεπαν δώρα και επιδόματα αδείας συνταξιούχων στην επικουρική τους σύνταξη, αναβίωσαν και συνεχίζουν να ισχύουν (άρα τα δώρα και επιδόματα επικουρικής σύνταξης μπορούν να διεκδικηθούν) είτε – εάν η απάντηση του ΣτΕ είναι αρνητική ως προς την αναβίωση των σχετικών διατάξεων – εάν γεννώνται αξιώσεις ισόποσης αποζημίωσης.

Αυτό το ερώτημα τίθεται σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, επειδή το ΣτΕ με τις υπ’ αρ. 1889 και 1890/2019 αποφάσεις του, έκρινε ότι το άρ. 96 §1 του ν. 4387/2016 είναι αντισυνταγματικό από 4.10.2019, καθώς δεν υφίσταντο αναλογιστικές μελέτες για την βιωσιμότητα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ και ότι η αναπροσαρμογή επικουρικών συντάξεων με τον ν. 4387/2026, κατά το μέτρο που το ύψος της επικουρικής σύνταξης εξαρτάται από το ύψος της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης, είναι επίσης από 4.10.2019, αντισυνταγματική. Επίσης, με την 1891/2019 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι ελλείψει οποιασδήποτε αναλογιστικής μελέτης πριν τον ν. 4387/2016, που να τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, η προσβαλλόμενη εφαρμοστική υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική.

 1. Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρ.114 ν. 4714/2020 (για τους συνταξιούχους ιδιωτικού τομέα) και το άρ. 34 ν. 4734/2020 (για τους συνταξιούχους δημοσίου τομέα) έχει γίνει πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, με την καταβολή των ποσών επιστροφής μνημονιακών περικοπών κύριας σύνταξης του 11μηνου, οι λοιπές αξιώσεις των συνταξιούχων για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως 12.05.2016, δυνάμει του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012, αποσβένυνται.
 • Ήδη, έχει γίνει πιλοτική δίκη για το αν η ρύθμιση αυτή είναι συνταγματική ή όχι, στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αφορά συνταξιούχους δημοσίου τομέα) και αναμένεται απόφαση.
 • Αντίστοιχη απόφαση θα υπάρξει οπωσδήποτε και από το ΣτΕ (για τους συνταξιούχους ιδιωτικού τομέα), πλην όμως δεν έχει ακόμα εισαχθεί στην κρίση του.
 • Η απόφαση των ανωτάτων δικαστηρίων για το θέμα αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού, ό τι και να κριθεί για την συνταγματικότητα ή μη των μνημονιακών περικοπών, η απόσβεσή τους, (και το συνταγματικό ή μη αυτής), θα οδηγήσει, όπως είναι φυσικό, σε οριοθέτηση των σχετικών διεκδικήσεων.

Προτείνουμε, όσοι συνταξιούχοι ιδιωτικού τομέα, είτε δεν έχουν κάνει ποτέ αγωγή, είτε έχουν κάνει στο παρελθόν αλλά δεν έχουν καλύψει το χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα, να προχωρήσουν σε μία κοινή αγωγή τόσο για την κράτηση της ΕΑΣ και του ν. 4093/2012  όσο και για τα δώρα επικουρικής σύνταξης, μιας και πλέον πρόκειται για το ίδιο ασφαλιστικό ταμείο (e-ΕΦΚΑ).

Έτσι, όσοι συνταξιούχοι είτε δεν έχουν καταθέσει καθόλου αγωγή, είτε επιθυμούν να καταθέσουν νέα αγωγή για να καλυφθεί το διάστημα από την κατάθεση της προηγούμενης αγωγής τους μέχρι και σήμερα, μπορούν να στέλνουν τα απαραίτητα έγγραφα, έως τις 15.12.2021 (λόγω κινδύνου παραγραφής) τα οποία μπορούν να βρουν εδώ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ-1

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ-ΔΙΚΗΣ

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 Brofa & Partners Developed by Sugarweb

logo-footer